tổng thầu epc dự án điện mặt trời nối lưới, áp mái

EPC (Engineering – Procurement and Construction). là hình thức nhà thầu thực hiện từ giai đoạn lập dự án đầu tư đến thiết kế, cung cấp thiết bị, công nghệ, thi công và kiểm tra vận hành, bàn giao trọn gói cho nhà đầu tư. VNECO và các công ty thành viên trong hệ thống là một trong số các công ty uy tín của Việt Nam có khả năng thực hiện EPC một cách chuyên nghiệp và hiệu quả

Tổng thầu dự án epc các công trình điện mặt trời đô thị