THU XẾP NGUỒN VỐN CHO DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG

Việc đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, nguồn vốn là một trong những yếu tố quan trọng để nhà đầu tư có thể hiện thực hóa dự án của mình. Nguồn vốn có thể huy động từ các định chế tài chính, các nguồn quỹ hỗ trợ trong và ngoài nước.

Nhưng để nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn này, bạn cần một đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, có kinh nghiệm để hồ sơ dự án của mình sớm được phê duyệt.

Chúng tôi, và hệ thống của mình với đội ngũ các chuyên gia về nghành điện, xây dựng, thẩm định giá cũng như các đối tác tài chính, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về nguồn vốn cho dự án của bạn.

Lập hồ sơ dự án điện năng lượng

Thẩm định dự án

Lập hồ sơ vay vốn với các tổ chức tài chính

Các hoạt động đầu tư triển khai và giải ngân…