PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Chúng tôi với đội ngũ chuyên gia và kỹ sư kinh nghiệm, nhận tìm kiếm và phát triển các dự án điện năng lượng mặt trời, điện gió nhẹ cho các đối tác, khách hàng và nhà đầu tư có nhu cầu.

  • Tìm kiếm dự án phù hợp theo yêu cầu của nhà đầu tư
  • Phát triển các dự án tiềm năng có thể khai thác năng lượng điện mặt trời, điện gió nhẹ
Giai đoạn Sản phẩm
1 Đánh giá khả năng đấu nối của dự án Báo cáo đánh giá
2 Khảo sát dự án Báo cáo khảo sát
3 Lập kế hoạch tổng thể phát triển dự án Kế hoạch tổng thể
4 Lập hồ sơ Bổ sung quy hoạch, FS, Thiết kế kỹ thuật Phê duyệt của cấp thẩm quyền
5 Hợp đồng mua bán điện Hợp đồng mua bán điện
6 Ngày vận hành thương mại Thỏa thuận ngày vận hành thương mại