M&A các dự án năng lượng điện mặt trời, điện gió


Chúng tôi và các nhà đầu tư trong hệ thống của mình, luôn tìm kiếm mua, bán hợp tác với các chủ đầu tư dự án năng lượng tái tạo.

  • Dự án nhà máy điện mặt trời (Solar Power).
  • Dự án điện mặt trời áp mái công suất từ 300Kw – 990 Kw.
  • Dự án nhà máy điện gió (Wind Power)
  • Bao gồm các dự án đã vận hành phát điện, hoặc dự án tiềm năng, dự án dang dở.
  • Chúng tôi mang đến các giải pháp hiệu quả cho khách hàng trong các thương vụ mua bán, sáp nhập, chia tách, thoái vốn hay mua bán dự án năng lượng tái tạo.

Khi tư vấn cho bên mua, Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng trong các thương vụ mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm các công việc như chuẩn bị các báo cáo tiếp cận thị trường, xác định công ty mục tiêu, giới thiệu cơ hội đầu tư, thẩm định doanh nghiệp cùng chiến lược đàm phán và thực hiện giao dịch.

Khi tư vấn cho bên bán, hệ thống của chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn tìm kiếm khách hàng chiến lược trong các thương vụ bán cổ phần của dự án; tư vấn tái cơ cấu tài chính, thẩm định dự án, lập kế hoạch phát triển dự án, xây dựng chiến lược giá và chiến lược thương lượng, hỗ trợ trong việc đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư.

Đội ngũ chuyên gia cao cấp của chúng tôi đã thực hiện thành công nhiều dự án điện gió, điện mặt trời, mang lại sự hài lòng cho chủ đầu tư cũng như bên chuyển nhượng.